POLÍTICA DE PRIVADESAA través d’aquesta aplicació no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació us informem sobre la política de protecció de dades d’Energy Saver

Qui és el responsable del tractament?

Les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de l’interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat d’Energy Saver

Com obtenim les seves dades personals?

Recollim les seves dades personals en diferents ocasions: En el registre En intruir dades relacionades amb el consum d’energies Quan es crea un tiquet de suport junt amb les imatges adjuntades

Amb quina Finalitats tractem les seves dades personals?

Per la seva condició d’usuari de l’aplicació, tractarem les dades personals que ens proporcioni amb la finalitat d'elaborar informes i ajudar a l’usuari a estalviar energia. Aquestes dades només seran accessibles per l’usuari i els administradors de la base de dades.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

A qui comunicarem les seves dades?

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal. Encara que en les transmissions de dades a través d’internet o des d’una aplicació no és possible garantir una protecció absoluta contra intrusions, ens esforcem al màxim en mantenir les mesures de protecció física, electrònica i procedimental necessària per garantir la protecció de la seva informació d’acord amb les exigències aplicables en matèria de protecció de dades. Totes les teves es guarden en un lloc segur (o còpies físiques segures) i per accedir-hi i utilitzar-los s’apliquen als nostres criteris i polítiques de seguretat (o altres equivalents dels nostres encarregats de tractament).

Fem Transferències internacionals de dades?

Energy Saver no té previstes les transferències internacionals de dades.

Quins Drets poden exercir els interessats?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme per Energy Saver Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament. Dirigint un e-mail sellares.feiner.raimon@alumnat.copernic.cat , indicant en l’assumpte “Protecció de dades”. A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.